درباره ما

آموزشگاه موسیقی دیهیم از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را تحت عنوان (راک ماهور ) آغاز نمود ه و از فروردین ۱۳۹۴ با مدیریت گهرناز مسائلی و دیهیم خورگامی به فعالیت هنری خود ادامه می دهد این آموزشگاه با هدف آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان دوره های آموزشی از سن ۵ سال برگزار می کند .
آموزشگاه موسیقی دیهیم با مدرسان کارآزموده و دلسوز با برگزاری دوره های گروهی تمبک و ریتم ، تار و سه تار ، تمبک و دف ، ویلن ، پیانو ، سنتور ، گیتار و سلفژ به هنر و فرهنگ ایران خدمت می کند .